วิ่งด้วยใจให้ผู้ป่วยติดเตียง ครั้งที่ 2

Start :
เริ่ม :
Sun, 06 Jan 2019 - 05:45 AM

End :
สิ้นสุด :
Sun, 06 Jan 2019 - 08:45 AM

Location :
ที่อยู่ :
สนามริมบึง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หนองบัวลำภู, ถนน พระนเรศวร, Naung Bua,, 39000