เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 53 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Start :
เริ่ม :
Sun, 13 May 2018 - 06:00 AM

End :
สิ้นสุด :
Sun, 13 May 2018 - 09:00 AM

Location :
ที่อยู่ :
270 โรง พยาบาล รามาธิบดี ทุ่ง พญาไท, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Bangkok, 10700, Thailand